OGSM: concreet bedrijfsplan op 1 A4

OGSM voor de doelgerichte koers naar jouw succes: eenvoudig, doelgericht, concreet & meetbaar!

OGSM concreet businessplan op 1 A4

Met OGSM krijg jij de heldere missie, visie en doelstellingen voor jouw bedrijf . Samen met jou brengen we in kaart wie jouw doelgroep nu precies is en welke behoefte jouw doelgroep heeft.

Natuurlijk kijken we naar het landschap waarin jij je met jouw product of dienst begeeft, we verwoorden je merk- en toekomstbeeld en voeren een gedegen concurrentie-analyse uit. We brengen je sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen in beeld (SWOT-analyse). Ook de Unique Selling Points van je bedrijf zetten we helder en duidelijk neer.

Om jouw bedrijfsvisie (Objective) en doelen/doelstellingen (Goals) de komende één, drie of vijf jaar te behalen stellen we de noodzakelijke strategieën (Strategies) vast en de bijbehorende acties en meetpunten (Measures). Dit alles plaatsen we op 1 A4 in het koersplan, joúw businessplan: de OGSM-methode.

Balanced Marketing. Balanced SEO. Balanced Conversion

Nu we voor jouw bedrijf een scherp businessplan op 1 A4 hebben opgesteld weten we precies hoe je jouw product en/of dienst met je website aan de man moeten brengen. Als je dat wilt, maken we nu ook je bedrijfswebsite perfect voor elkaar. Deze sluit dan naadloos aan op je bedrijfspropositie en de manier waarop jij je klanten binnenhaalt en aan je bindt.

Je website wordt qua Marketing, SEO & Conversie net zolang bijgeschaafd tot deze helemaal uitgebalanceerd is. Balanced Marketing; Balanced SEO & Balanced Conversion.

Meten. Weten. Winnen.

Aan de hand van afgesproken doelen (KPI’s) en rapportages stellen wij je in staat zelf de voortgang van je website te monitoren. Het Businessplan op 1 A4, het OGSM dus, stelt je in staat om op ieder moment precies te weten waar je bedrijf staat t.o.v. de bedrijfsdoelen die je wilt halen.

Ambitieuze ondernemers die een strakke koers naar succes durven en willen volgen kiezen voor ons succesvolle topprogramma: “Succesvol. Zakelijk en Online” . Nieuwsgierig geworden?

  • Alles kan… met Focus, Doorzettingsvermogen én een sterk plan!

    Ter demonstratie van de 3 elementen én ter inspiratie: https://youtu.be/VRJmcxCrAOA