Bij Conversie is het de bedoeling dat de bezoekers van je website actie gaan ondernemen. Bij conversie optimalisatie richt je je website dusdanig in dat die conversie zo maximaal mogelijk wordt. Je zoekt uit waarom je bezoekers wel of niet converteren en gaat dat steeds verder verbeteren met als doel dat klanten nog eerder of sneller of meer acties ondernemen. Je kijkt daarbij naar knelpunten op je website en die probeer je te verbeteren of te elimineren. Conversie-optimalisatie is een doorlopend proces, waarbij je onderzoekt, analyseert, uittest en optimaliseert.