Business-to-Business staat voor van bedrijf-tot-bedrijf, oftewel het gaat hier om leveringen van goederen en diensten van bedrijven aan andere bedrijven. De doelgroep van een aanbieder van een product of een dienst bestaat dan uit andere bedrijven of instellingen. Het gaat dan vaak om bedrijven die producten of diensten kunnen doorverkopen.