DNS is de afkorting van Domein Name System. Het is een systeem waarbij domeinnamen worden omgezet in IP-adressen. Wanneer je een domeinnaam intypt gaat de browser eerst na welk IP-adres er bij dat domein hoort. Zonder IP-adres kan er geen contact gelegd worden. De vertaalslag wordt gemaakt door middel van DNS.

Waaruit bestaat DNS en hoe werkt het

DNS is een groot netwerk van duizenden nameservers, individuele DNS-servers, die over de vertaalgegevens voor bepaalde domeinnamen beschikken. Hoe gaat dat dan?

  1. Een browser wil contact leggen met een domeinnaam.
  2. De dichtstbijzijnde nameserver (bijvoorbeeld die van de eigen internetprovider) wordt gevraagd naar het bijbehorende IP-adres.
  3. Wanneer die DNS server de domeinnaam niet kan vinden, legt deze de vraag neer bij een root server. Elke domeinextensie (zoals .nl) heeft een root server.
  4. Vervolgens geeft de DNS-server het verkregen IP-adres terug aan de browser die het verzoek heeft ingediend.
  5. De informatie wordt tijdelijk opgeslagen om bij een volgend verzoek sneller te reageren.