HTTP staat voor HyperText Transport Protocol. Het is een protocol waarmee websites over het internet worden opgevraagd. Het regelt de communicatie tussen een webcliënt en een webserver. Het wordt zowel wereldwijd gebruikt, als op lokale netwerken.

In het protocol is vastgesteld welke vragen een cliënt kan stellen aan de server en welke antwoorden er dan terug kunnen komen.

Veilige website door HTTPS

Bij HTTPS is een ‘S’ toegevoegd aan HTTP. Deze ‘S’ staat voor ‘Secure’ = beveiligd. De gegevens die met HTTPS verstuurd worden zijn versleuteld, waardoor deze op een veilige manier doorgegeven kunnen worden. Websites die veilig zijn kun je herkennen door te kijken naar wat vóór ‘www.’ staat. Als de website veilig is dan staat er: ‘https://’ . Daarnaast staat er een gesloten groen slotje in de adresbalk. Bij een onveilige website staat er ‘http://’.