De Cost per Impression (CPI) is een tarief dat je betaalt per vertoning. De CPI kun je zowel voor advertenties als voor webpagina’s uitrekenen. Elke keer dat een bezoeker je advertentie te zien krijgt, telt dit als 1 view, 1 vertoning. Je betaalt dus een tarief per weergave, ook als de bezoeker niet op de advertentie klikt.
Een andere manier om dit weer te geven is de Cost per Mille / Cost per Thousand. Je betaalt dan een tarief voor 1000 vertoningen.