Een heatmap heet ook wel een warmtebeeld. Een heatmap is een meetresultaat uit een onderzoek wat je met eye-tracking doet. Het geeft de delen van het scherm weer waar de blik van de bezoeker naar toe ging en de meeste aandacht trok. De heatmap laat ook zien hoe láng de bezoeker naar een plek op bijv. een webpagina heeft gekeken: hoe roder de plek, hoe langer er naar gekeken is.

Dit kan erg interessant zijn om te bepalen of bijv. een webpagina nog verder geoptimaliseerd kan of moet worden voor een doelgroep. Of dat de gewenste onderdelen van de pagina op dit moment al de meeste aandacht krijgen en dus de conversie m.b.t. dit specifieke punt al optimaal is.