Bij adverteren probeer je een product, dienst, merk of zelfs het hele bedrijf te promoten. Een advertentie is dan de publicatie waarmee je de lezer of kijker probeert te verleiden tot een bepaalde actie, zoals het kopen van een product of een dienst.

De meeste advertenties verschijnen in gedrukte media, zoals kranten of tijdschriften. Maar je kunt ook adverteren op internet, folders verspreiden of reclamespotjes maken voor radio of televisie.

Of je gebruik moet maken van adverteren hangt af van:

  • de mate van concurrentie op je product of dienst
  • de (on)bekendheid van je product of dienst
  • of je al een topranking in Google hebt of nog helemaal niet
  • je budget

Welke vorm van adverteren je kiest is afhankelijk van:

  • je doelgroep en hoe deze het beste te bereiken is
  • de behoefte van je doelgroep
  • of je al een topranking in Google hebt of nog helemaal niet
  • je budget

Wil je ook het meeste rendement halen uit het meest gunstige budget?