Bij Benchmarking worden prestaties van organisaties, producten of diensten onderzocht en op een gelijkwaardige manier met elkaar vergeleken. Het wordt vooral gebruikt door organisaties om van elkaar te leren, bedrijfsprocessen te verbeteren en uiteindelijk beter te worden dan de concurrent.

Gebruikte manieren van Benchmarking

Alle activiteiten, producten of diensten worden op dezelfde manier gemeten en langs dezelfde maatstaf gelegd. De vergelijking kan anoniem gebeuren. Dan wordt er vergeleken met het gemiddelde. De diverse organisaties kunnen ook naast elkaar worden gezet en dan wordt er een rangorde duidelijk: wie heeft welke sterke punten. Op die manier kunnen de organisaties van elkaar leren.