SEO staat voor Search Engine Optimization, oftewel: Zoekmachine Optimalisatie. Als je een website voor een zoekmachine optimaliseert m.b.t. vindbaarheid in organische resultaten, spreek je over SEO. URL staat voor Uniform Resource Locator, oftewel: uniforme bron plaatsbepaler. Elke website, pagina, blog enz. die op internet is gepubliceerd heeft een unieke code meegekregen: de URL. Een SEO-vriendelijke URL is dus een URL-code die duidelijk, makkelijk leesbaar en kort is en daarmee goed werkt voor SEO.

Waaruit bestaat een SEO-vriendelijke URL?

Een SEO-vriendelijke URL heeft bepaalde ‘eigenschappen’. Een SEO-vriendelijke URL:

  1. is zo kort mogelijk. Houd rekening met maximaal ongeveer zo’n 60 karakters en heeft geen overbodige subdirectories
  2. heeft woorden/letters/karakters die heel helder en duidelijk aangeven waar het om gaat in de pagina/website/blog etc.
  3. bestaat uit kleine letters/karakters
  4. bestaat uit spaties die aangegeven worden door een minteken (‘-‘ teken), als er spaties gebruikt worden
  5. is goed leesbaar. Dus: spaties gebruiken, en woorden die goed te begrijpen zijn, maar geen vreemde tekens e.d.
  6. bestaat liever uit een statische URL dan een dynamische URL
  7. is uniek. Eén URL voor één website/pagina/blog etc.