Een SWOT analyse is een diepgaand onderzoek waarbij de sterke en zwakke punten en de kansen en bedreigingen van bijvoorbeeld een organisatie geïnventariseerd worden. Een SWOT analyse kan ook uitgevoerd worden op personen en producten.

Waar staat SWOT voor?

  • S = Strengths = sterke punten
  • W = Weaknessess = zwakke punten
  • O = Opportunities = kansen
  • T = Threats = bedreigingen

Waar gebruik je een SWOT analyse voor en wat is het doel?

We gaan even uit van een SWOT analyse voor een bedrijf. Door het uitvoeren van de SWOT analyse kun je zien wat de huidige koers en strategie is van dit bedrijf. Maar nog beter: waar de kansen liggen voor de toekomst. Je brengt in kaart wat de sterke punten zijn van het bedrijf en waar z’n zwakke punten liggen. Ook bekijk je waar de kansen liggen en wat de bedreigingen zijn voor het bedrijf.

Door dit goed in beeld te brengen kan een bedrijf bijv. een betere bedrijfsstrategie bepalen, interne en externe processen verbeteren, z’n marketingplannen zo strak mogelijk neerzetten, betere producten ontwikkelen enz.

Wat is Interne Analyse?

De SWOT analyse bestaat uit een interne analyse en een externe analyse. Bij de interne analyse gaat het om de sterke (Strenghts) en zwakke punten (Weaknessess) van een bedrijf. Dus alle zaken vanuit het bedrijf zélf. Je kunt hierbij denken aan het klantenbestand, de financiële situatie, de structuur van de organisatie, de kwaliteit van de producten/diensten, de productiviteit van het personeel enz.

Wat is Externe Analyse?

Bij externe analyse gaat het om de kansen (Opportunities) en de bedreigingen voor een bedrijf (Threats). Dit betekent dus de invloeden die niet vanuit het bedrijf zélf komen maar van buitenaf. Je kunt hierbij denken aan concurrenten, de behoefte van consumenten, het aanbod van leveranciers, maar ook politieke invloeden en weersinvloeden kunnen invloed uitoefenen op de bedrijfsvoering.