Er is sprake van SMART doelen als je doelen zo concreet mogelijk zijn geformuleerd. Door de SMART-methode te hanteren word je gedwongen om beter over je doelen na te denken en de doelen nog beter te beschrijven. SMART staat voor:

  • Specifiek
  • Meetbaar
  • Acceptabel
  • Realistisch
  • Tijdgebonden

Waarom zijn SMART marketingdoelen nodig?

SMART marketing doelen zijn nodig om te bepalen welke koers een organisatie/bedrijf gaat varen. Waar gaat het naar toe, welke doelen moeten of willen gehaald worden. De SMART doelen leveren een aantal hele belangrijke voordelen op:

  • de doelen zijn concreter
  • doordat de doelen makkelijker te meten zijn heb je meer grip op je doelen
  • doordat doelen ambitieus en acceptabel zijn is de kans op draagvlak en enthousiasme binnen de organisatie ook groter
  • een hoog doel is leuk, maar het moet wel echt haalbaar zijn. Een doel dat niet haalbaar blijkt te zijn kan demotiveren. Da’s wat je juist niet wilt
  • het is duidelijk wanneer doelen precies gehaald zullen zijn

Specifiek

Het doel moet heel grijpbaar, tastbaar en concreet vastgelegd worden. Dus heel specifiek. Er moet geen twijfel over bestaan wat er precies bedoeld wordt. ‘Wat’ is precies het doel en ‘wie’ gaat dat uitvoeren. ‘Wanneer’ gaat dat uitgevoerd worden en ‘waarom’. Maar ook ‘waar’ gaat het plaatsvinden en wat zouden evt. valkuilen en/of uitdagingen kunnen worden. Hoe concreter, hoe beter.

Meetbaar

De doelen die gesteld zijn moeten meetbaar zijn. Als de doelen meetbaar zijn weet je immers of je doelen zijn gehaald. Je kunt door te meten ook zien hoevéél doelen zijn behaald en wat het rendement is van elk afzonderlijke doel. Je kunt meten wat wél effect heeft gehad en wat niet. Op deze manier kun je bijsturen indien nodig en steeds verder optimaliseren. Je hebt een stuur in handen.

Acceptabel

De doelen die gesteld worden moeten acceptabel zijn voor de doelgroep, jezelf en de mensen om je heen. Voor mij staat de A ook voor Ambitieus. Immers, juist een ambitieus en acceptabel doel zal het draagvlak niet alleen vergroten. Het zorgt ook voor enthousiasme: “met zijn allen de schouders eronder” is wat je graag wilt losmaken binnen je organisatie!

Realistisch

De doelen die gesteld worden moeten ook haalbaar zijn. Dat betekent dus dat ze realistisch moeten zijn. Je kunt je doelen baseren op wat bijv. concurrenten doen die in dezelfde business zitten. En je kunt je doelen ook baseren op je eigen resultaten van de afgelopen jaren. Door het stellen van realistische doelen worden betrokkenen gemotiveerd. Dat is beter voor het bedrijf dan andersom. Realistische doelen zijn ook doelen die binnen de wetgeving vallen.

Tijdgebonden

Door het toevoegen van concrete data aan je doelen zorg je ervoor dat er deadlines vaststaan, waar je je aan moet houden. Op die manier wordt het makkelijker om controle te houden over de gestelde doelen. Dit voorkomt dat de dagelijkse beslommeringen de gestelde doelen steeds uitstellen.

Door het stellen van SMART marketing doelen worden plannen voor je organisatie of bedrijf veel gemakkelijker en sneller gerealiseerd.