De Bounce rate geeft het percentage bezoekers weer dat je website verlaat zonder door te klikken naar ander pagina’s op je website. Ze bekijken dus één pagina en verlaten daarna je website weer zonder verdere actie te ondernemen. De instappagina is dan gelijk aan de uitstappagina. De bounce rate heet ook bouncepercentage of weigeringspercentage.

Wat betekent een hoge bounce rate?

Een hoge bounce rate kun je op 2 manieren interpreteren.

De eerste manier is dat bezoekers die ‘bouncen’ geen interesse hebben in de inhoud van de pagina waarop ze zijn ingestapt. Dat kan betekenen dat je zoekmachineoptimalisatie niet goed is en dat bezoekers andere verwachtingen hadden van je website. Je trekt niet de juiste doelgroep aan. Of je wekt onvoldoende vertrouwen met je website.

Een hoog bounce percentage kan juist ook het tegenovergestelde betekenen: namelijk dat ze juist wel meteen de informatie vinden die ze zochten. Dat is echter over het algemeen veel minder het geval. Een bounce rate betekent namelijk ook dat ze verder geen actie hebben ondernomen.

In principe wil je in het kader van een hoge conversie je bounce percentage zo laag mogelijk houden. Google zal namelijk een hoog bounce percentage interpreteren op de eerste manier: je webpagina komt niet overeen met wat de bezoeker zocht. Je zult daarom terugvallen in de zoekresultaten.

Navigeer daarom je bezoekers zo goed mogelijk naar andere gerelateerde pagina’s, of zorg voor een duidelijke call to action.