De Cost per Thousand (CPT) of Cost per Mille (CPM, waarin de ‘M’ staat voor het Latijnse duizend) is de prijs die je voor je advertentie betaalt per 1000 vertoningen. Het gaat hierbij om advertenties in allerlei media, zoals kranten, tijdschriften, televisie, radio en online advertenties.
De CPM of CPT is de maatstaf om te meten wat de kosten van een campagne zijn ten opzichte van de opbrengsten. Op deze manier kun je ook makkelijker online afspiegelingen vergelijken met offline advertenties.

Andere afrekenmodellen

Naast CPT of CPM zijn er nog een aantal andere modellen waarmee online advertentie afgerekend worden. Je kunt daarbij denken aan CPC (Cost per click), CPL (Cost per lead), CPI (Cost per impression) en CPS (Cost per sale). Je betaalt dus in principe niet op basis van resultaat, wat je wel doet bij CPS, CPL, CPC, en CPI. Het is vooral geschikt als je een breed publiek met je advertentie wilt bereiken.