AIDA is een marketing model dat je kunt gebruiken om je doelgroep aan te zetten tot een actie, zoals bijvoorbeeld het doen van een aankoop of het maken van een afspraak. Het model bestaat uit vier stappen en de eerste letters van die vier stappen vormen het woord AIDA: Attention, Interest, Desire en Action.

De vier stappen van de AIDA-aanpak

A – Attention
Attention betekent aandacht, dus je wilt als eerste stap de aandacht van de consument trekken. Dit kun je op verschillende manieren doen. Je kunt opvallende kleuren gebruiken, geluiden laten horen, aantrekkelijke foto’s toevoegen, etc.

I – Interest
Bij de tweede stap moet je de consument ook inhoudelijk gaan interesseren. Dat wil zeggen dat je je reclame-uiting moet inrichten op de positieve aspecten van een product of dienst waardoor de interesse ontstaat. Je moet dus hier de unieke verkooppunten benoemen. Denk aan aspecten als betere kwaliteit, lagere prijzen, of alles wat jouw product of dienst onderscheidt van die van een ander.

D – Desire
In de derde stap moet je de interesse omzetten in een voorkeur of verlangen naar je product. Je gaat dus een stap verder door de consument te overtuigen en hem het nut van je product te doen inzien. Daarmee moet hij ertoe gebracht worden om stap 4 te zetten.

A – Action
Stap 4 van het model omvat de daadwerkelijke actie van de consument. Het doel is om de consument het product of de dienst ook daadwerkelijk te laten aanschaffen. Maak hierin goed duidelijk hoe hij dan moet handelen. Gebruik daarvoor bijvoorbeeld een button, een telefoonnummer, een winkelwagen, etc.

Hoe matcht SEO met AIDA?

AIDA en SEO zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door nl. goed te snappen hoe je een doelgroep moet aanzetten tot actie, dus hoe je de ‘Attention’ moet trekken, weet je ook hóe je deze doelgroep éérst kunt ‘vangen’ met de juiste SEO zoekwoorden. Door ‘in te prikken’ op de juiste SEO zoektermen, heb je dus de eerste basis van AIDA, nl. de Attention al gelegd. Daarna kun je de verdere stappen van AIDA uitrollen. Daarom horen SEO en AIDA onafscheidelijk bij elkaar. Voor effectieve leads heb je AIDA én goede SEO nodig.