KPI's voor het succes van Online MarketingInternet Marketing bestaat uit prachtige onderdelen. Eén van de mooiste onderdelen is KPI’s. KPI staat voor Key Performance Indicators of ook Kritische Prestatie Indicatoren. Weet je waarom ik dit een mooi onderdeel vind?

KPI’s geven je inzicht in je eigen succes. Ze zijn als de DashBoard-meters van je auto: je weet precies hoe hard je rijdt en of je voldoende brandstof hebt om bij je eindbestemming of geplande tussenstop te komen. De Online KPI’s zijn daarmee een ontzettend belangrijk instrument voor het meten van de voortgang (richting het succes) van je website.

“Liggen wij met ons bedrijf op koers”?

Een van mijn (toen-nog-niet)klanten vroeg mij of ik vond dat hun bedrijf op koers lag, of anders in ieder geval of ze goed bezig waren. Op zich een hele logische vraag, alleen aan de verkeerde persoon gesteld.

Niet dat ik niet over de vaardigheden beschik om voortgang vast te stellen. Nee, integendeel. Alleen als ik de vakantiebestemming niet ken, dan is het ook niet heel erg logisch mij te vragen of men nog op de route naar de vakantiebestemming zit.

Mijn tegenvraag was even simpel als direct: “Wat is jullie bedrijfsdoelstelling voor de komende 3 jaar?” En toen was het stil. Heel stil.

Bedrijf runnen en vakantie vieren?

Een bedrijf runnen is in die zin goed te vergelijken met op vakantie gaan. Je kiest je vakantiebestemming, omdat deze bij je past. Je hebt een vooruitzicht waar je echt enthousiast van wordt en waar je naar toeleeft.

En je bepaalt zelfs letterlijk ook je route er naar toe. Op de dag dat je vertrekt weet je hoeveel km je van plan bent te rijden. Of je het in 1 dag of meer dagen gaat doen. Om de hoeveel tijd je een tussenstop wilt houden.

Onderweg weet je ook precies waar je bent en hoe ver. Ook weet je hoever je nog moet reizen en of je tussenstops eerder of later in kunt plannen. Een lange file voor de boeg? Ach, je beslist of je via een alternatieve route daar omheen rijdt of niet. Je einddoel verandert daarbij maar zeer zelden.

Aan de hand van je route, je einddoel en de tussentijdse voortgang stel je tussentijds bij. Een proces waar we allemaal al zo aan gewend zijn, dat we niet eens meer door hebben dat het zo werkt.  Terug naar je bedrijf. Heb jij een route naar jouw einddoel? Naar jouw succes dus?

Route naar je bedrijfsdoel

Voor je bedrijf en je bedrijfswebsite werkt het net zo. Kies het einddoel van je bedrijf, het punt op de horizon dat je met je bedrijf in bijvoorbeeld 3 jaar wilt bereiken. Je bedrijfsvisie. Welke rol speelt je bedrijfswebsite hier nu in?

Welk doel wil je met je website bereiken binnen 3 jaar. Welke mijlpalen (jaar 1: x bezoekers; x verkopen; x omzet; …. ; jaar 2: ….enz.) ken je hierin?

KPI’s. Mijlpalen van je succes

Deze mijlpalen zijn de Kritische Prestatie Indicatoren, de KPI’s. Aan de hand van de KPI’s kun je zelf vaststellen of je nog op koers ligt of dat je op bepaalde punten bij moet sturen.

Elk succesvol bedrijf kent haar bestemming (Missie & Visie), haar koers (bedrijfsstrategie) en de doelstellingen en mijlpalen (KPI’s) en monitort deze. Prettige bijkomstigheid van een heldere, duidelijke bestemming, koers en mijlpalen is dat iedereen binnen het bedrijf weet waar het om draait en welke keuzes er zijn gemaakt. Dat helpt weer bij het realiseren van de droom en het bereiken van de eindbestemming.

Conclusie

Ken je Missie & Visie (bedrijfsbestemming). Ken je bedrijfsstrategie (koers). Ken je KPI’s (doelstellingen). En stuur op basis van je KPI’s op het succes van je Internet Marketing. Prettige vakantie!